Ceník prací

 

Cena prací dle Honorářového řádu ZDE

Ceník projektových a inženýrských prací:

-         Všechny konečné honoráře jsou navrhované individuálně dle konkrétních parametrů zakázky společně s investorem stavby.

 

Ceník nabídek:

-         Cenové nabídky jsou prováděny ZDARMA.

 

Ceník konzultací na cizích stavbách (které jseme neprojektovali):

-         Nezávislá návštěva na stavbě (konzultace problémů statiky a stavebních prací) bude honorovaná částkou 1000 Kč za každou započatou hodinu včetně DPH + doprava (Jilemnice zdarma, ostatní 1 km á 8 kč)

 

Orientační ceník projektů Statiky:

-         Ocelové konstrukce dle rozsahu – tonáže a náročnosti (Statický výpočet + dokumentace) cca 0,50 – 1,50 Kč/kg konstrukce + DPH

 

Orientační ceník projektů rodinných domů do investiční ceny 6 mil. Kč:

(Jednostupňový projekt pro ohlášení a realizaci stavby stavební firmou)

-         Geodetické zaměření parcely (mapový dig. podklad) cca   5000,- Kč

-         Studie stavby s vizualizací cca                                     15.000,- Kč

-         Radon cca                                                                    3.000,- Kč

-         Hasič cca                                                                     3.000,- Kč

-         Řemesla (Topení, El. instalace, Sanita…) cca           15-25.000,- Kč

-         Stavařina cca                                                              50.000,- Kč

-         Statika cca                                                                 10.000,- Kč

-         Výkaz položek + rozpočet cca                                         5.000,- Kč

-         Kompletace cca                                                             5.000,- Kč

-         Zajištění engineeringu stavby cca                                15.000,- Kč

-         Autorský dozor                                                          -

Ceník řemesel podrobněji

Spolupracovníci

Poznámka: Všechny položky nejsou ze zákona nutné (je možné je po dohodě vypustit), ale ve finále šetří peníze investorovi.

 

Dle nového stavebního zákona (183/2006 Sb.) stavbu rodinného domu (do 150m2 zastavěné plochy) je možné stavebnímu úřadu ohlásit za předpokladu, že RD bude situován do plochy, na které to umožňuje územní plán a stavba je v souladu s územně plánovací informací. Pro vlastní ohlášení stavby je mimo jiné předložit projektovou dokumentaci vypracovanou dle vyhlášky 499/2006 Sb (Obsah dokumentace zde).

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode